Bä hott dee Kermes? Mir hon dee Kermes!
Bann is dee Kermes? Hütt is dee Kermes!
Bo is dee Kermes? In Hui is dee Kermes!
Be eis dee Kermes? Schöööh!
Bee? Schöööh!